Whistleblow vihjekanal

Vihjekanali kaudu saavad võimalikest üleastumistest teada anda nii ettevõtte oma töötajad kui ka väliste huvirühmade esindajad.

Meile on oluline, et nii meie töötajad kui ka sidusrühmad saaksid julgelt teatada avastatud rikkumistest või sellekohastest kahtlustest. Avasime oma kodulehel vihjekanali Whistleblowing. Vihjekanal on meie ettevõtte GRC ehk juhtimis-, riskijuhtimis- ja vastavussüsteemi (Governance, risk management and compliance) oluline osa. Meie ettevõtte käitumisjuhendis (code of conduct) ja vastutustundliku äritegevuse põhimõtetes on kirjas eetilised printsiibid, millest oma tegevuses lähtume. Tutvu lähemalt.

Vihjekanali kaudu saavad võimalikest üleastumistest teada anda nii ettevõtte oma töötajad kui ka väliste huvirühmade esindajad. Kanali kaudu saad väljendada oma muret või kahtlust millegi suhtes, mis rikub head äritava, ettevõtte väärtusi või juhiseid. Ettevõtte töötajaid julgustame arutama tööalaseid probleeme oma otsese ülemuse või personalitöötajaga. Vihjekanal võimaldab ka anonüümset teavitamist.

Millal tuleks vihjekanalisse teade jätta?

Meieni jõuab iga päev tohutul hulgal teavet erinevatest allikatest. Tõlgendame saadud infot ja teeme sellest järeldusi. Mõnikord on need järeldused õiged, kuid mõnikord selgub, et oleme olukorda valesti tõlgendanud. Käitu alati ausalt ja heas usus. Ära kasuta vihjekanalit kellegi tahtlikuks laimamiseks või valeinfo levitamiseks.

Loodame, et saadad teate oma nime all. Soovi korral võid teate jätta ka anonüümselt.

Missugustest rikkumistest vihjekanalis tuleks teatada?

Näited juhtumitest, millest võib vihjekanali kaudu teada anda:
  • rahalised kuritarvitused, maksurikkumised, pettused ja korruptsioon,
  • altkäemaksu andmise või võtmise kahtlus,
  • tarbijakaitse põhimõtete rikkumine,
  • keskkonnaalased rikkumised, nagu kemikaaliohutuse, kiirgus- ja tuumaohutuse nõuete eiramine ning
  • tõsised infoturbe- või isikuandmete kaitse alased rikkumised.

Isikutele, kes oma tööga seoses rikkumisi avastavad ja neist teatavad, rakendub tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seaduses ette nähtud kaitse.

Teadete töötlemine ja teavitaja isiku kaitse

Käsitleme kõiki teateid hoolikalt ja konfidentsiaalselt ning rakendame probleemide lahendamiseks vajalikke meetmeid. Süsteem salvestab ainult esitatud teabe sisu, mitte selle esitaja tehnilisi andmeid, näiteks IP-aadressi. Süsteem annab teate koostajale isikliku koodi, mis võimaldab tal vajadusel uuesti süsteemi siseneda, et jälgida oma teate menetlemist ja vastata võimalikele küsimustele.

Loe vihje saatmise kohta lähemalt. Soome keeles. Inglise keeles.

 Vihje saatmine on lihtne ja turvaline. Järgi veebivormi juures olevaid juhiseid.

 Image WearTegusaid tööpäevi