Ühiskondliku vastutuse aruanne

Ühiskondliku vastutuse aruandluse eesmärk on suurendada klientide, partnerite ja teiste huvirühmade teadmisi meie ühiskondlikust vastutusest ning teavitada aruandeaastal tehtud edusammudest ja uutest arendusvaldkondadest. Avaldame aruande igal aastal. Esimese aruande avaldasime 2016. aasta aprillis. 

Meie ühiskondliku vastutuse alane aruandlus hõlmab nii Tamperes ja Eestis asuvaid tootmistsehhe kui ka meie kaupluste võrku meie valduses oleva info ulatuses. Lisaks meie vastutusprogrammi mõõdikutele esitame oma tegevusvaldkonna peamised sotsiaalse vastutuse näitajad. 

Allolevate linkide kaudu saate alla laadida uusima ühiskondliku vastutuse aruande ning tutvuda eelmistega. 

Sustainability report 2021

Sustainability report 2020    Sustainability report 2018

     Vastutusraport 2017                 

Nagu kogu oma ühiskondliku vastutuse alases töös, püüdleme ka aruandluses pideva täiustamise poole. Kas miski jäi arusaamatuks? Kas leiate aruandest vajaliku info? Ootame teie kommentaare ja arendusettepanekuid.