Meie ühiskondliku vastutuse alased eesmärgid

 

 Parandusõmblus Image Weari kontoris Tamperes. Jopedele firma logo tikandite kinnitamine.


Image Wear on Soome pereettevõte ning vastutustundlik tegevus on osa meie omaniku- ja äristrateegiast. Oleme oma tegevust süstemaatiliselt vastutustundlikumaks arendanud juba pikka aega ning alates 2015. aastast sellest tööst ka kord aastas aru andnud. Tutvuge meie ühiskondliku vastutuse aruannetega. Meie ühiskondlik vastutus juhindub järgmistest põhimõtetest: 

Teeme tööd, et luua paremaid tööpäevi meie toodete kasutajatele, klientidele ja oma töötajatele. 

Töötame välja keskkonnasäästlikke lahendusi ning meie eesmärk on muuta oma tegevus süsinikuneutraalseks. 

Usume partnerlusse, avatud dialoogi ja läbipaistvusse suhetes oma sidusrühmadega. 

Jagame oma ühiskondliku vastutuse kolmeks osaks: Rahuldust pakkuv töö, usaldusväärne partnerlus ja keskkonnasäästlikud protsessid. Alloleval skeemil „Vastutustunde jõuväli“ on näha erinevate alamvaldkondade teemad. 

Vastutustunde jõuväli


RAHULDUST PAKKUV TÖÖ 
Oma töötajate töörahulolu jälgime kaks korda aastas eNPS uuringu abil. Arendame pluralistlikku töökogukonda ja kasutame anonüümset värbamist. Julgustame oma töötajaid säilitama ja arendama oma kutseoskusi nii koolituste kui ka töökohal õppimise kaudu. 


USALDUSVÄÄRNE KOOSTÖÖPARTNER

Rõivaste tootmisahelad on reeglina pikad, kuid töötame selle nimel, et edendada tootmisahela läbipaistvust. Suurem osa meie toodetest valmib meie Eesti õmblustsehhides Narvas ja Viljandis. Kõik meie töötajad järgivad meie eetikakoodeksit (Code of Conduct), mis põhineb ÜRO Global Compact tegevuspõhimõtetel. 

Lisaks oma tootmistsehhidele on meil koostööpartnereid Euroopas ja Aasias. Meie veebilehel olev kaart näitab riike, kus meie koostööpartnerid tegutsevad. Tulevikus kavatseme oma toodetele lisada digitaalse passi, mis võimaldab näha kogu toote tootmisahelat. 

Image Weari Narva tehase töötaja triigib tooted enne pakkimist. Pildil ütleb ta, et teeb sulle tööriideid.

Kõik meie alltöövõtjad ja tarnijad on kohustatud järgima vastutustundliku tarne põhimõtteid. Oleme
Amfori BSCI liige ja meil on juurdepääs Amfori auditiandmetele. Meie eesmärk on saada Amfori liikmeteks kõik meie pikaajalised alltöövõtjad, kes tegutsevad kõrge riskiga riikides. Meie riskiriikides tegutsevaid alltöövõtjaid auditeeritakse regulaarselt vastavalt BSCI nõuetele. Tootjatele mõeldud BSCI sotsiaalsed kriteeriumid vastavad standardi SA8000 nõuetele.
 

Vähese riskiga riikides tegutsevate alltöövõtjate puhul jälgivad meie tootmiseksperdid sotsiaalsete kriteeriumide täitmist, täites igal visiidil Amfori kontrollnimekirja „Buyers Checklist“. Kavatseme neis kohtades kasutusele võtta ka Amfori poolt kasutatava enesekontrolli vormi. Püüame aidata ja toetada oma alltöövõtjaid auditites leitud puuduste parandamisel. Lisaks prognoosime pidevalt tootespetsiifilist materjalikulu ning püüame seeläbi oma alltöövõtjaid ühtlaselt koormata, et nad saaksid oma tööd pikemas perspektiivis planeerida ja tootmist ette valmistada. 

Õmbleja India tehases, mis valmistab trikootooteid.

Soovime olla vastutustundlikud ettevõtjad ning püüame edendada kogukonna kui terviku heaolu seal, kus meil on võimalik midagi mõjutada. Narvas oleme toetanud näiteks lastehaiglat ja lastekodu. Otsime sobivaid toetusevajajaid ka Viljandis. Lisaks annetame osa ettevõtte kasumist heategevuseks, toetades Pelastakaa Lapset Ry (Päästke Lapsed) tegevust nii Soomes kui ka Indias Rajasthanis. Meie teine heategevuslik partner on Suomen Vesistösäätiö (Soome veekogude fond), kellega koostöös soovime leida erinevaid võimalusi veereostuse vähendamiseks ja toetada Soome siseveekogude kaitset. 


KESKKONNASÄÄSTLIKUD PROTSESSID

Meie keskkonnasüsteemil on ISO 14001 sertifikaat. Vastavalt süsteemi nõuetele oleme uurinud oma äri- ja tootmistegevuse keskkonnamõjusid erinevate toimingute, protsesside ja tootmiskohtade lõikes ning toodete ja teenuste elutsükli jooksul. Selgus, et keskkonna seisukohalt kõige olulisemad aspektid on kasutatavate kangaste ja materjalide ökoloogilisus, toodete elutsükli pikendamine ja kasutuselt kõrvaldamine elutsükli lõpus. 

Meie eesmärk on olla 2025. aasta lõpuks oma tegevuses süsinikuneutraalne. Meie Soome esindused kasutavad oma elektrilepingu raames ainult taastuvelektrit, toodete transpordiks Tamperes asuvast laost klientideni kasutame Soome Posti Green-transporti ning kompenseerime transpordi oma tehastest lattu. Oleme ühinenud programmiga „Süsinikuneutraalne tekstiilitööstus 2035“ ning arvutame igal aastal oma tegevuse süsinikujälje. 

Viime iga nelja aasta järel oma Tampere tegevuskohtades läbi energiatõhususe uuringu ja täidame uuringust tulenevaid parendussoovitusi. Meie tooted on valmistatud spetsiaalselt tööriiete jaoks välja töötatud kangastest ja materjalidest. See tähendab, et tooted peavad hästi vastu igapäevasele kasutamisele ja tööstuslikule pesule. Meie eesmärk on asendada kõik tootmises kasutatavad kangad ökoloogilisemate alternatiividega. See tähendab eelkõige polüestermaterjalide vahetamist taaskasutatud polüestri vastu, kuid alternatiivsete materjalide olemasolul kavatseme vahetada ka muid kangaid taaskasutatud alternatiivide vastu. 

Keskkonna seisukohalt on kõige olulisem hoida toodet võimalikult kaua kasutuses. Oleme välja töötanud erinevaid teenuseid, mis aitavad pikendada toodete eluiga, samuti juurutame ringmajandust. 

Riideplaastriga saab klient ise hõlpsasti parandada tööriietes olevaid väikseid auke ja rebendeid ning pikendada seeläbi tööriiete eluiga.

Elutsükli lõpetanud tooteid saab taaskasutada Kierre® -tekstiilkomposiittoodete valmistamiseks. Tooted purustatakse ning segatakse taaskasutatud plastipuru ja sideainetega. Nii saadakse graanulid, millest võib valmistada näiteks pargipinke, lillekaste või laudu.