Cliff sise- ja väliskasutuseks

Kierre-komposiittituotteet kestävät myös pakkasta ja sopivat ulkokäyttöön. Kuvassa piknikpöytä lumen alla.

Cliff komposiittooteid saab valmistada nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks. Oleme testinud komposiitmaterjali külmakindlust ja põlemisomadusi. Külmakindlus määrati löögi- ja painutuskatsetega. Põlemistestis analüüsiti suitsu tihedust ja toksilisust. Katses pöörati erilist tähelepanu sellele, kas materjal võib siseruumides tulekahju korral tekitada kahjulikke põlemisgaase. 


Las pakane paugub – Cliff peab vastu 

Cliff komposiidi külmakindlus määrati, hoides materjali kaks kuud temperatuuril -35 °C. Külma mõju materjalile uuriti Charpy löögitestide ja paindekatsete abil. Testid tehti iga kahe nädala tagant. Materjaliproovid olid kogu kaheksanädalase külmakatse ajal temperatuuril -35 °C. 

Kierre-komposiittipenkki, Lahden koirapuistossa oleva penkki täysin lumen alla.

Komposiitmaterjal on väljast kõva ja sile; seest õhulisem ja seetõttu veidi pehmem. Seetõttu on erinevate katseobjektide katsetulemustes väike erinevus. Paindetugevuste puhul on keskmised väärtused ja standardhälbed üsna samaväärsed. Külmaga mõjul paindetugevus mõnevõrra väheneb vastavalt sellele, kui kaua materjali külmas hoitakse. Lõpptulemus on aga see, et materjal säilitab oma painduvuse ka külmunult ega purune pakase mõjul kergemini. 

Löögitugevuse osas on tulemused vastupidised: pakane parandab löögitugevust. Pakase mõjul materjali pind kõvastub või tiheneb, mis suurendab löögitugevust, st materjal talub külmas lööke paremini. 

Külmakindluse tulemused näitavad, et Cliff komposiitmaterjal sobib hästi siinsetesse talveoludesse. 

Kierre-komposiittipenkki kestää hyvin pakkasta ja lunta.

Tekib suits, aga mitte mürgiseid gaase 

Kuna Cliff komposiittooteid saab kasutada ka siseruumides, uurisime, kas need võivad tulekahju korral tekitada kahjulikke põlemisgaase. Põlemistestis vastavalt standardile ISO 5659-2 (Smoke and toxicity test EN 17084) analüüsiti põlevast materjalist tekkivat suitsu. Määrati suitsu tihedus ja mürgisus. 


Siseruumides kasutatavad materjalid klassifitseeritakse mürgisuse indeksi (CITg) alusel kolme erinevasse tuleohu tasemesse: HL1, HL2 ja HL3, millest HL1 nõuded on kõige leebemad. Ohutasemel HL3 on kõige kõrgemad nõuded, sellesse rühma kuuluvad nt nõudlikud maa-alused siseruumid. Kierre® komposiit (EN ISO 5659-2 ja EN 45545-2) vastab kõrgeimate nõuetega ohutasemele HL3. Kierre-materjali optilise suitsutiheduse (minimaalne valgusläbivus) maksimaalne väärtus (Ds.max) vastab ohutasemele HL1. Komposiitmaterjal tekitab põlemisel suitsu, aga ei tekita mürgiseid gaase. Põlemiskatse näitas, et Kierre® komposiittooted sobivad hästi kasutamiseks ka siseruumides.