Vastutustundlik koostöö 

Partnerlus on meie jaoks oluline tegutsemismudel. Ka ühiskondliku vastutuse osas usume ühisesse eesmärgipärasesse töösse.

Soome perefirma

Oleme uhked oma Soome pereettevõtte staatuse üle ning soovime seda selgelt esile tuua.

Usaldusväärne partner

Tellija vastutuse seadusest tulenevaid kohustusi täidame teenuse Usaldusväärne Partner (Luotettava Kumppani) kaudu.

Soome Tööliidu

Soome Tööliidu (Suomalaisen Työn liitto) liikmena rakendame vastutustundliku töö põhimõtteid.

Töörõivateenusele Võtmelipu

Soome Tööliit andis 2019. aastal meie töörõivateenusele Võtmelipu (Avainlippu) tähise, mis viitab toodete/teenuste Soome päritolule.

Disain Soomest

Soome Tööliit tunnustas 2019. aastal meie töö-, meditsiini- ja hooldekodude riideid ka märgiga Design from Finland.

ISO 14001 sertifikaat

Meie ettevõttele omistati 28.09.2017 keskkonnasertifikaat ISO 14001.

ISO 14001-Sertifikaat

ISO 9001-Sertifikaat

28.09.2017 omistati meile ka kvaliteedisüsteemi sertifikaat ISO 9001.

ISO 9001-Sertifikaat

Süsinikuneutraalne tekstiilitööstus 2035

Oleme ühinenud programmiga „Süsinikuneutraalne tekstiilitööstus 2035“.

Tampere piitkonna kliimapartnerid

Osaleme programmis „Tampereen seudun ilmastokumppanit (Tampere piitkonna kliimapartnerid)“, et edendada piirkonna ühist eesmärki olla 2030. aastaks süsinikuneutraalne. Vaadake videot meie mõtetest kliimameetmete kohta.

Vaata videot

Rinki

Oleme seotud pakendite taaskasutusprogrammiga „Rinki“ (Ring).

Amfori BSCI

Amfori BSCI liikmena oleme võtnud kohustuse parandada töötingimusi oma tarneahelasse kuuluvates tootmisettevõtetes.

STYL

Meie ettevõte on Soome Tööohutuse ja Töötervishoiu Liidu STYL ry liige.

Soome Tekstiil & Mood

Oleme tekstiili- ja rõivatööstuse tööandjaorganisatsiooni Suomen Tekstiili & Muoti ry liige.

Soome Ettevõtjad

Oleme Soome ettevõtjate keskliidu Suomen Yrittäjät liige.

Soome Veefond

Toetame Soome Veeteede Sihtasutuse tegevust veeteede seisundi parandamisel.