EN 343:2019 Sateelta suojaava vaatetus

Standardi EN 343 määrittelee vaatimukset, suorituskyvyn ja testausmenetelmät suojavaatetukselle, joka suojaa vesi-, räntä- ja lumisateelta, sumulta sekä maan kosteudelta. EN 343 asettaa vaatimukset työvaatteelle vedenpitävyydestä ja hengittävyydestä, lisäksi standardissa määritellään kankaan ja saumojen vedenpitävyys sekä vesihöyrynläpäisyvastus. EN 343:2019 sisältää neljä arvoa, jotka kertovat tuotteen suojaustason. Luokka 4 on suojaistasoista paras. Standardin mukaan vaatteesta ja saumoista testataan vedenläpäisevyys (vedenpitävyys A), luokka 1–4 ja vesihöyryn läpäisyvastus (hengittävyys/vesihöyrynpitävyys B) luokka 1–4, joissa luokka 4 on korkein arvo. Tuotteelle voidaan tehdä myös valinnainen testi ylhäältäpäin tulevassa sateessa.