EN 1149-5:2018 Suojavaatetus, sähköstaattiset ominaisuudet

EN 1149-5 -standardin mukainen tuote suojaa erilaisilta kuumuusrasituksilta ja estää lisäksi tahattomia staattisen sähkön purkauksia. Sähköstaattiset purkaukset eli kipinät aiheuttavat syttymisvaaraa räjähdysalttiissa ympäristöissä. Tuotteita käytetään ympäristöissä, joissa voi olla riski räjähdykseen kaasujen tai helposti syttyvien aineiden vuoksi. Vaatetus on kuumansuojavaatetus, mutta samalla se on myös sähkövarausta purkava tai sitä johtava suojavaatetus.

EN 1149-5 Antistaattisen suojavaatetuksen tehtävänä on välttää syntyvät varaukset, ja tuotteita tulee käyttää täydellisen maadoitusjärjestelmän osana. Standardi EN 1149-5 määrittelee staattista sähköä johtavan, täydellisen maadoitusjärjestelmän osana käytettävän suojavaatetuksen materiaali- ja mallivaatimukset syntyvien varauksien välttämiseksi. Osana täydellistä maadoitusjärjestelmää tulee käyttää myös soveltuvia turvakenkiä ja mattoja. Kaikissa suojavarusteissa tulee olla suoja sähköstaattista purkausta vastaan.

Standardin EN 1149-5 käyttöohje