Vile vihjekanal

Vihjekanali kaudu on võimalik üleastumistest teada anda nii ettevõtte oma töötajad kui ka väliste huvirühmade esindajad.

Meile on oluline, et nii meie töötajad kui ka sidusrühmad saaksid julgelt teatada avastatud rikkumistest või sellekohastest kahtlustest. Avasime oma kodulehel vihjekanali Whistleblowing. Vihjekanal on meie ettevõtte GRC ehk juhtimis-, riskijuhtimis- ja vastavussüsteemi ( Governance, risk management and compliance ) oluline osa. Meie ettevõtte käitumisjuhendis ( Code of magatartás ) ja vastutustundliku põhimõtetes on kirjas eetilised printsiibid, millest oma tegevuses lähtume. Tutvu lähemalt .

Vihjekanali kaudu on võimalik üleastumistest teada anda nii ettevõtte oma töötajad kui ka väliste huvirühmade esindajad. Kanali kaudu saadetud oma muret või kahtlust millegi suhtes, mis rikub head äritava, ettevõtte väärtust või juhiseid. Ettevõtte töötajaid julgustame arutama tööalaseid probleeme oma ülemuse või personalitöötajaga. Vihjekanal võimalik ka anonüümset teavitada.

Millal tuleks vihjekanalisse teade jätta?

Meieni iga päev tohutul hulgal infot allikatest. Tõlgendame saadud infot ja teeme sellest järeldusi. Mõnikord on vaja teha õigeid, kuid mõnikord selgub, et oleme valesti tõlgendanud. Käitu alati ausalt ja heas usus. Ära kasuta vihjekanalit kellegi tahtlikuks laimamiseks või valeinfo levitamiseks.

Loodame, et saadad teate oma nime all. Soovi korral võid teate jätta ka anonüümselt.

Missugustest rikkumistest vihjekanalis tuleks teatada?

Näited juhtumitest, millest võib vihjekanali kaudu teada anda:
  • rahalised kuritarvitused, maksurikkumised, pettused ja korruptsioon,
  • altkäemaksu andmise või võtmise kahtluse,
  • tarbijakaitse põhimõtete rikkumine,
  • keskkonnaalased rikkumised, nagu kemikaaliohutuse, kiirgus- ja tuumaohutuse nõuete eiramine
  • tõsised infoturbe- või isikuandmete kaitse alased rikkumised.

Isikutele, kes oma tööga seoses rikkumisi avastavad ja neist teatavad, rakendub tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seaduse ette nähtud kaitset.

Teadete töötlemine ja teavitaja isiku kaitsest

Käsitleme kõiki teateid ja konfidentsiaalselt ning rakendame probleemide lahendamiseks vajalikke meetmeid. salvestab ainult esitatud teabe sisu, mitte selle esitaja tehnilisi süsteemi andmeid, näiteks IP-aadressi. Süsteem annab teate koostajale isikliku koodi, mis võimaldab teil uuesti süsteemi siseneda, et jälgida oma teate menetlemist ja vastata võimalikele küsimustele.

Loe vihje saatmise kohta lähemalt. Soome keeles . Inglise keeles .

Vihje saatmine on lihtne ja turvaline. Järgi veebivormi juures olevaid juhiseid.

Pildi kulumineTegusaid tööpäevi