Ühiskondliku vastutuse aruanne

Ühiskondliku aruandluse eesmärk on tähelepanu koondamine, partnerite ja teiste huvide osalemine meie ühiskondlikust vastutusest ning teavitada aruandeaastast, mis on tehtud edusammudest ja uutest arendustegevusest. Avaldame aruande igal aastal. Esimese aruande avaldasime 2016. aasta aprillis. 

Meie ühiskondliku vastutuse alane aruandlus hõlmab nii Tamperes ja Eestis asuvaid tootmistsehhe kui ka meie kaupluste võrku meie valduses olevaid andmeid. Lisaks meie vastutusprogrammi mõõdikutele esitame oma tegevusvaldkonna peamised sotsiaalse vastutuse näitajad. 

Allolevate linkide kaudu saate alla uuema ühiskondliku vastutuse aruande ning tutvuda eelmistega.

Jätkusuutlikkuse aruanne 2021

Jätkusuutlikkuse aruanne 2020 Jätkusuutlikkuse aruanne 2018

Vastutusraport 2017

Nagu kogu oma ühiskondliku vastutuse alases töös, püüdleme ka aruandluses pideva täiustamise poole. Kas miski jäi arusaamatuks? Kas näitab aruandest vajalikku infot? Ootame teie kommentaar ja arendusettepanekuid.