EN ISO 14116:2015 Kuumuudelta ja tulelta kaitseva vaatetus

Standardin EN ISO 14116 suojavarusteet tarjoavat käyttäjälle rajoitetun suojan kosketuksessa kuuman ja liekkien kanssa. EN ISO 14116 määratleb vaatimukset suojavaatetuksen liekinleviämisomadustele. Tämän standardinmukainen suojavaatetus ja lisävarusteet on suojattu suojamaan säädettävä tilapäiseltä ja lyhytaikaiselta liekkikosketukselta, joissa ei ole erityistä lämpövaaraa ja joissa ei ole muun tyyppistä kuumuutta. EN ISO 14116 -standardin mukainen työvaate suoja töissä, joissa liekille altistutaan satunnaisesti tai vahingossa. Standardia käytetään lisävarusteissa ja työvaatteissa, näytön suojaustaso voi olla alempi, kuten huomioliiveissä ja sadevaatteissa. EN ISO 14116 -standardin mukainen materiaali sammuu suoraan, mutta siihen voi tulla reikä.

Standardissa EN 14116 on kolme indeksiä 1, 2 ja 3, on luokalla 3 on korkeimmat suojausvaatimukset. Luokan 1 materiaalia ei saa käyttää ihoa vasten, ja luokan 1 materiaaleja sisältäviä vaatteita tulee vain luokan 2 tai 3 vaatteiden päällä.