EN 1149-5:2018 Suojavaatetus, sähköstaattiset ominaisuudet

EN 1149-5 -standardin mukainen tuote suojaalta kuumrasituksilta ja estää lisäksi tahatonta staattisen sähkön purkauksia. Sähköstaattiset purkaukset eli kipinät tekitavat syttymisvaaraa räjähdysalttiissa ympäristöissä. Tuotteita käytetään ympäristöissä, joissa voi olla riski räjähdykseen kaasujen tai helposti syttyvien aineiden vuoksi. Vaatetus on kuumansuojavaatetus, mutta samalla se on myös varausta purkava tai sitä virtaa suojavaatetus.

EN 1149-5 Antistaattisen suojavaatetuksen tehtävänä on tarvittava syntyvät varaukset, ja kaupasta tulee poistaa maadoitusjärjestelmän osana. Standardi EN 1149-5 määrittelee staattista sähköä ohjan, on mahdotonta maadoitusjärjestelmän osana materiaalin suojavaatetuksen- ja vaatimukset syntyvien varauksien mallin vuoksi. Osana täydellistä maadoitusjärjestelmää tulee käyttää myös soveltuvia turvakenkiä ja mattoja. kokonaan suojavarusteissa tulee olla suoja sähköstaattista purkausta vastaan.

Standardis EN 1149-5 kasutusjuhendis