Hiilijalanjälki

Eko-logo Image Wear

Hiilineutraalit toiminnot

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali oman toimintamme osalta vuoteen 2025 mennessä. Seuraamme tavoitetta kahdella mittarilla:

  • Uusiutuvan energian osuus omassa tuotannossa ja toimipisteissä.
  • CO₂-päästöt / tuotettu vaatetonni.

Omalla toiminnalla tarkoitamme Suomen toimintojamme sekä omaa tuotantoamme Virossa. Pyrimme tavoitteeseen muun muassa siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa tuotannossa ja toimipisteissämme sekä minimoimalla kuljetusten ja liikkumisen päästöt. Lisäksi kompensoimme ne päästöt, joita emme pysty välttämään.

Uusiutuvan energian käyttö

Kaikki Tampereen toimipisteemme sähkö on jo nyt peräisin uusiutuvista lähteistä. Työsuhdeautoissamme olemme siirtyneet osittain sähköautokantaan; neljän työsuhdeautomme joukossa on yksi täyssähkö- ja yksi hybridiauto. Vaihdamme loput kaksi ekologisempiin vaihtoehtoihin, kun autot tulevat vaihtoikään. 

Tulos 2020: Uusiutuvan energian osuus omassa tuotannossa ja toimipisteissä oli 40 % (pois lukien Viljandin tehdas)

Hiilidioksidipäästöt per tuotettu vaatetonni

Kompensoimme vuoden 2020 osalta kaikkien Tampereen toimipisteeseen tilaamiemme kuljetusten päästöt. Kompensoitavaa kertyi 148 647 kg CO₂-ekv. Lisäksi kompensoimme vuoden 2020 liikematkustuksen 30 000 kg CO₂-ekv sekä Bulgarian kuljetuksia, joista emme saaneet tarpeeksi tietoa, noin 20 000 kg CO₂-ekv. Kompensoitavaa kertyi siis yhteensä 195 977 kg CO₂-ekv.

Tulos 2021: 3661 kg CO₂-ekv / tuotettu vaatetonni

Tavoite 2022: Olemme hiilineutraaleja Suomen toimintojemme osalta.

 Image Wear Gee-kuosi mukit vastuullisuutta

Hiilijalanjälki

Laskimme oman toimintamme hiilijalanjäljen vuodelle 2020 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämällä Y-hiilari-työkalulla. Laskennassa on mukana Tampereen toimipisteiden ja 13 myymälän sähkönkulutus, Tampereen lämpöenergiankulutus ja jätehuolto, osa materiaalikuljetuksista, suurin osa tuotekuljetuksista sekä liikematkustaminen. Kaikkien myymälöidemme osalta tarvittavaa tietoa ei ollut saatavilla vuoden 2020 laskentaa varten, mutta tulevina vuosina aiomme ottaa myös myymälöiden päästöt huomioon kattavammin.

Tulos 2020: 1047 t CO₂-ekv